Socrates

Wanneer mensen op de goede manier worden ondervraagd, vinden ze zelf de goede antwoorden.

Wat is coaching?


Life en professional coaching is voor iedereen: mannen en vrouwen, alle leeftijden (senioren, volwassenen, adolescenten, kinderen), bedrijfsleiders, koppels, gezinnen enz., in functie van hun eigen noden. Coaching speelt meer dan ooit in op een stijgende vraag in onze samenleving, zowel in de privé- als in de beroepssfeer. Het individu heeft er steeds meer behoefte aan om ruimte te geven aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Coaching helpt mensen hun potentieel te ontdekken en hun sterkten te benutten.


De doeltreffendheid van coaching zit in het vermogen van de coach om de klant zover te krijgen dat hij zelfstandig zijn problemen oplost of in zichzelf de nodige middelen vindt om op een serene manier met veranderingen om te gaan. De coach weet niets en geeft ook geen advies: hij speelt enkel een rol van katalysator. De coach moedigt de coachee aan om een andere invalshoek uit te proberen, in vraag te stellen wat evident lijkt (bv. overtuigingen over zichzelf of over anderen) en te zoeken naar onderliggende factoren die zijn potentieel afremmen. Hij/zij nodigt de klant uit tot reflectie over zijn/haar ervaringen en gedragingen. Uiteindelijk is het wel de klant die de verantwoordelijkheid draagt om te veranderen en het gewenste doel te bereiken. Met life en professional coaching werken we hier en nu aan een beter morgen.


Wat coaching niet is?


Vandaag de dag is de term "coach" een uitgehold woord geworden, alles en iedereen noemt zich tegenwoordig coach dus is uitleg noodzakelijk.

Coaching is geen psychotherapie.

De klant is geen patiënt die psychologisch lijdt. De klant gaat aan de hand van gerichte vraagstelling samen met de coach op zoek naar eigen oplossingen en antwoorden. Een coachingtraject is beperkt in de tijd. Aan het begin van ieder nieuw traject wordt in de mate van het mogelijke het verwachte aantal sessies, nodig om het vooropgestelde doel te bereiken, afgesproken. Deze termijn wordt in het contract tussen coach en coachee vastgelegd. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek of intake wordt het duidelijk of een coachingtraject de klant kan helpen of dat het wenselijk is hem door te verwijzen naar een psychotherapeut.

Een coach geeft geen raad of opleiding

Een lesgever geeft kennis of vaardigheden door volgens een vooraf opgesteld programma. Een raadgever of consulent geeft, per definitie, raad i.v.m. een bepaalde problematiek. Zowel de lesgever als de raadgever zijn experts in hun vakgebied en in die zin dus veel meer onderlegd dan de klant. Een coach daarentegen plaatst zich op een lager niveau dan de coachee, vanuit de stelling dat hij bij het begin van het coachingtraject niets weet over de inhoud van de sessies.