Fred

De identiteit van de klant en de inhoud van de sessies blijven uiteraard steeds confidentieel.

Hoe verloopt een coachingtraject?


Bij het eerste gesprek of de intake maken klant en coach kennis en worden het vooropgestelde doel, de haalbaarheid van de begeleiding, de slaagkansen van de coaching en de verwachte resultaten gedefinieerd. Coach en klant ontleden samen de huidige situatie en bekijken hoe de toekomst er voor de klant zou moeten uitzien.

Samen vullen ze het coachingstraject in: aantal, duur en frequentie van de sessies, financiële afspraken,…

Het traject hangt af van het vooropgestelde doel dat de klant wil bereiken. Het spreekt vanzelf dat een student die op zoek is naar de juiste studierichting minder sessies zal nodig hebben dan iemand die zichzelf na een reeks tegenslagen weer wil herpakken; deze laatste zal meerdere sessies nodig hebben op een langere termijn. Toch wordt elk coachingtraject beperkt in de tijd, zodat de coachee niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Een gemiddelde sessie duurt ongeveer 1 à 1,5 uur en heeft een specifiek meetbaar en realistisch doel dat aan het begin wordt besproken en waarvan de realisatie uitsluitend afhangt van de klant (SMART). Een evolutie is reeds merkbaar na de eerste twee sessies.

De gehele procedure verloopt binnen een ethisch kader, dat gewaarborgd wordt door de deontologische code van het ICF.

De identiteit van de klant en de inhoud van de sessies blijven uiteraard steeds confidentieel.

De sessies vinden plaats in het kantoor aan de Tisseltsesteenweg 224 in Willebroek.

Na enkele sessies waarbij coach en coachee elkaar persoonlijk zien, is het eventueel mogelijk om bv. via Skype, Facetime,… vervolgsessies in te lassen wanneer de agenda’s onverenigbaar blijken of de klant om een bepaalde reden niet naar het kantoor kan komen.

Tijdens de eindsessie (steeds in persoon) wordt een evaluatie gemaakt van de behaalde resultaten en de voordelen van coaching. De klant maakt een balans op van wat hij heeft bereikt en wat hem voortaan te doen staat.

Belangrijk: een afspraak annuleren of wijzigen kan wanneer dit minstens 24u op voorhand wordt gemeld. Bij laattijdige melding wordt het eerste uur betaald, behalve in geval van overmacht.