Corporate Coaching

Teams & Individuals

Individuele
Coaching

Nieuwe job of uitdaging?
Laat je begeleiden.

Team
Coaching

Het geheel is meer dan
de som van de delen.

Delphine Van Goethem

Een coach misschien? JA, absoluut!
Zonder overdrijven werd dit één van de beste beslissingen van de afgelopen jaren.
...
Ik ben ervan overtuigd dat elke professional die wil groeien en zichzelf wil blijven ontwikkelen hierover moet nadenken.

Individuele Coaching


Corporate coaching helpt iedere medewerker (de coachee) om tot zelfinzicht te komen en om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarvoor hij/zij komt te staan.

Corporate coaching is dus aangewezen wanneer een medewerker beroep moet doen op zijn eigen middelen om te groeien in zijn mogelijkheden.


De coach houdt de spiegel voor, confronteert, challenget, stelt krachtige vragen zodat de werknemer nieuwe inzichten verwerft. DE enige voorwaarde om concrete en meetbare resultaten te kunnen garanderen, is de wil van de coachee zelf (en niet van een derde) om iets te veranderen in zijn beroepsleven. Coaching heeft als doel een positieve oplossingsgerichte blijvende verandering teweeg te brengen bij de coachee.


Corporate coaching (voor managers, zaakvoerders, ondernemers, enz.) is heel efficiënt in volgende gevallen:

 • Bij een volgende carrièrestap
 • Teams begeleiden
 • Pre en post burn-out
 • Assertiviteit vergroten
 • Conflicten oplossen
 • Efficiënter leren communiceren, spreken in publiek, zich voorbereiden op een moeilijk gesprek
 • Zelfvertrouwen boosten, eigenbeeld en zelfkennis verbeteren
 • Tijd beter beheren, stressbestendigheid verbeteren
 • Verandering optimaliseren
 • Faalangst, perfectionisme, uitstelgedrag overwinnen (lees hier meer over perfectionismecoaching)

De lijst is lang en zeker niet allesomvattend.

Teamcoaching


Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning, enz

Wat is het doel van teamcoaching?

Er worden spiegelsessies georganiseerd met als doel het team als geheel beter te laten functioneren.

Concreet kan er bv gewerkt worden aan:

 • Onderlinge samenwerking en verhoudingen
 • Het meer opnemen van verantwoordelijkheid
 • De communicatie
 • Het nemen van besluiten
 • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid
 • De zelfsturing van het team

Werkvorm?

Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven, eventuele conflicten op te lossen, en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Teamcoaching richt zich niet op de inhoud maar op het proces (de wijze van samenwerking en de interactie binnen het team). Het maakt belemmerende patronen zichtbaar en daar bevindt zich de sleutel to de gewenste verandering.

Rol van de teamcoach?

De coach faciliteert het team in haar ontwikkeling. De coach spiegelt, confronteert, stelt vragen, verschaft inzicht, maakt het team bewust van belemmerende patronen, maakt onbesproken opvattingen en drijfveren bespreekbaar en stimuleert vooral het teamleergedrag.

Het is het team zelf die daadwerkelijk stappen zal moeten zetten om het probleem aan te pakken.

D.S. Manager

Fred hield ons de spiegel voor en onderliggende dynamieken werden blootgelegd. De linken naar de werkvloer werden ook benoemd.