Meer over Fred

 

 

Tijdens mijn middelbare studies Latijn-Grieks kwam ik voor het eerst in contact met Socrates, de grondlegger van het coachen. Als onderdeel van zijn methode maakte hij gebruik van de maieutiek, die Plato beschreef als “een methode om tot de ware kennis te komen”. Het is daar dat mijn interesse in de relaties tussen mensen is ontbolsterd.

Tweetalig van thuis uit en gesterkt door een universitair diploma vertaler (Engels-Spaans) werkte ik 20 jaar in de bedrijfswereld, eerst in internationale relaties en nadien in human resources. Ik deed niet alleen veel levens- en werkervaring op, ook mijn passie voor de menselijke relaties groeide steeds verder aan. Daarom besloot ik een coachopleiding bij het ICF te volgen.

Ik was al tien jaar actief als sportcoach en daar had ik geleerd dat slagen niet alleen van fysieke en technische kracht afhangt, maar dat elke wedstrijd in de eerste plaats in het hoofd wordt gewonnen. Het mentale en emotionele welzijn van sportlui is doorslaggevend voor hun potentieel, hun prestaties en zelfs voor het plezier dat ze aan hun sport beleven. De parallellen met wat mijn coachopleiding me had bijgebracht, waren treffend.

Mijn waarden en troeven

Echtheid en oprechtheid. Deze waarden zijn voor mij de hoekstenen van een openhartige vertrouwensrelatie.

Actief luisteren en empathie. Zo kan ik op een efficiënte manier communiceren en mij in de situatie van de klant inleven.

Respect zonder oordelen of veroordelen. Dit betekent dat ik rekening houd met de noden en wensen van iedere klant volgens zijn visie op de wereld. Mijn eigen visie schuif ik dus even opzij. Op die manier kan de klant of coachee vrij spreken en wordt zijn bewustwording, als drager van vooruitgang, geactiveerd.

Vertrouwen. Ik vertrouw mijn klant voor 100%. Ik beschouw hem als iemand die capabel is om zijn eigen problematiek op te lossen. De klant heeft zelf alle troeven in de hand om bij zichzelf de oplossing te vinden.

Engagement in het verenigingsleven. Ik ben als vrijwilliger actief in meerdere verenigingen. Zo draag ik mijn steentje bij in een bouwwerk van onderlinge hulp en steun.

Mijn missie als coach

Ieder individu heeft zijn eigen vaardigheden, talenten en waarden. De essentie van mijn werk is mensen te helpen om deze dankzij coaching ten volle te leren benutten.

Wanneer mensen op de goede manier worden ondervraagd, vinden ze zelf de goede antwoorden.  (Socrates)

  • Een coach heeft meer interesse voor het HOE dan voor het waarom.
  • Een coach heeft meer interesse voor het HEDEN dan voor het verleden.
  • Een coach heeft meer interesse voor de OPLOSSING dan voor het probleem.
  • Een coach heeft meer interesse voor STERKTEN dan voor zwakten.
  • Een coach biedt onvoorwaardelijke steun binnen een vriendschappelijk kader, waarin hij zich op GELIJKE voet stelt als zijn coachee.
  • Een coach werkt binnen een welbepaald kader en met vraagtechnieken die hun deugdelijkheid hebben bewezen. Hij helpt de coachee situaties analyseren en relativeren, zijn emoties benutten om te groeien, obstakels overwinnen en vooral zichzelf niet saboteren. Zo zal een coachee zijn eigen oplossingen vinden.
  • Een coach zet aan tot ACTIE en drijft de klant ertoe zo snel mogelijk weer zelfstandig en onafhankelijk te functioneren.
  • Een coach volgt voortdurend opleidingen en is dus steeds mee met de recentste evoluties.
  • Een coach is gebonden aan het beroepsgeheim en garandeert dus volledige vertrouwelijkheid. De coach onderschrijft de beroepsdeontologie, die samen met de coachingovereenkomst aan elke coachee wordt overhandigd.
  • Een coach wordt jaarlijks gedurende minimum 20 uur gevolgd en geëvalueerd door een collega, om te verzekeren dat hij/zij vorderingen blijft maken.