Life & Job coaching

Live better -> Work better -> Live better

Life
Coaching

Life coaching helpt de coachee
om zijn doel, verandering,
keuze of andere
uitdaging in zijn leven te bereiken.

Loopbaan
begeleiding

Loopbaanbegeleiding is een proces
dat je stimuleert
om na te denken over
jezelf en je job en/of carrière.

Perfectionisme
coaching

De OCP-Methodiek.
(Ontwikkelingsgericht Coachen
van mensen met het patroon
van Perfectionisme)

Caroline Versele

Inpikkend op mogelijk belangrijke gegevens bracht zij mij voorzichtig doch ferm tot inzicht in bepaalde denk-en gedragspatronen.
In een volgende stap brachten haar gerichte vragen en huiswerk mij telkens dichter bij mijn oplossingen.

Life Coaching


Coaching heeft als doel een positieve oplossingsgerichte blijvende verandering teweeg te brengen bij de coachee.

De coach houdt de spiegel voor, confronteert, challenget, vertelt wat je niet wilt horen, laat zien wat je niet wilt zien, zodat je nieuwe inzichten verwerft. De coach stelt krachtige vragen en past verschillende technieken toe om jou op de juiste manier limiterende gedachten los te laten, te veranderen of om te buigen naar de juiste kracht en motivatie om het leven te leiden zoals jij dat wilt.

DE enige voorwaarde om concrete en meetbare resultaten te kunnen garanderen, is de wil van de klant zelf (en niet van een derde) om iets te veranderen in zijn privé- of beroepsleven.

Lifecoaching is heel efficiënt in volgende gevallen:

 • Assertiviteit vergroten, neen leren zeggen, conflicten overwinnen
 • Emoties leren beheersen: verdriet, woede, angst
 • Efficiënter leren communiceren, spreken in publiek, verlegenheid beheersen, zich voorbereiden op een moeilijk gesprek
 • Zelfvertrouwen boosten, eigenbeeld en zelfkennis verbeteren
 • Tijd beter beheren, stressbestendigheid verbeteren
 • Work-life balance verbeteren
 • Relaties (her)opbouwen of verbeteren
 • Een (echt)scheiding, een ontslag, het verlies van een naaste verwerken
 • Zich integreren, verandering optimaliseren
 • Faalangst, perfectionisme, uitstelgedrag overwinnen (lees hier meer over perfectionismecoaching)
 • Voor adolescenten: motivatie vinden, slagen, juiste studiekeuze maken
 • Voor studenten: voorbereiden op examens, stress beheersen, plannen
 • Voorbereiden op pensioen, persoonlijke ontplooiing vinden

De lijst is lang en zeker niet allesomvattend.

Loopbaanbegeleiding


Het helpt je om loopbaan-keuzes te maken die echt passen bij wie je bent.

Loopbaanbegeleiding is zeer efficiënt in volgende gevallen:

 • je zoekt meer voldoening in je werk
 • je bent aan een nieuwe carrièrestap toe
 • je streeft een beter evenwicht tussen werk en privé na
 • je bevindt je in een pre-burnout-fase
 • je komt net uit een burnout, enz.

Je werkt samen met je coach toe naar een persoonlijk ontwikkelingsplan met haalbare acties. Zo weet je wat je doelstellingen zijn, én hoe je ze concreet kan realiseren.

Je kan gebruik maken van loopbaancheques om je coachingsessies te vergoeden. De Vlaamse Overheid bekostigt het grootste gedeelte van de kostprijs, uzelf betaalt een kleine bijdrage. Voor 4 uur begeleiding betaalt u dan maar €40 (in plaats van €550). U heeft recht op 2 cheques (van 4u) om de 6 jaar.

Wie komt er in aanmerking voor de loopbaancheque?

Iedere werknemer of zelfstandige, wonende in Vlaanderen en in Brussel, die de laatste 2 jaar ten minste 1 jaar werkzaam is geweest, kan beroep doen op de financiering via de loopbaancheques. Je kan deze loopbaancheques bestellen bij VDAB.

Klik hier voor meer info over de voorwaarden en aanvraag.

Tijdens de loopbaanbegeleiding worden jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

FVBCoaching werkt in samenwerking met Aligno, erkend loopbaancoachingscentrum van de VDAB.

Loopbaancheque en Aligno

Elke Kerremans

De zoektocht verliep met vallen en opstaan, met directe confrontaties maar ook met mooi resultaten.
Ik behaalde ondertussen mijn diploma kindervoedingsadviseur en zit ik in het tweede jaar gezinswetenschappen.

S.H., 31 jaar

Fred toonde me hoe ik beter in evenwicht kan zijn met mezelf, en hoe ik beter kan omgaan met stressvolle situaties waar het perfectionisme gedrag dreigt op te treden.

Perfectionisme coaching


Perfectionisme coaching met de OCP-Methodiek. (Ontwikkelingsgericht Coachen van mensen met het patroon van Perfectionisme)

De OCP-methodiek buigt perfectionisme om in een ontspannen, krachtige manier van functioneren.

Laten we duidelijk zijn: ja, het is dankzij je perfectionisme dat je goed presteert, dat je bent wie je bent, dat je staat waar je nu staat! Maar wanneer perfectionisme stress begint te bezorgen en verlammend gaat werken, kan het je echt parten spelen, in je professionele leven, in je relaties met andere, enz. Vaak hebben de andere er eerder last van dan de perfectionist zelf.

En neen, je bent daar niet mee geboren. Je bent niet geboren als perfectionist. Niemand. Het patroon ontstaat meestal in de kindertijd, als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind (meestal onbewust) vast dat het niet voldoet, niet OK is zoals het op dat moment in het leven staat. Ouders en maatschappij geven continu aan dat hij anders moet zijn, braver, beleefder, dat hij beter moet presteren, enz. De natuurlijke zelfacceptatie die er tot op dat moment was, begint af te brokkelen.  Door de jaren heen gaat het kind/puber zich dus continu aanpassen om maar graag gezien te worden door de andere (ouder, leraar, enz). Hij ontwikkelt een manier van denken en doen, waarvoor hij graag bevestiging en erkenning krijgt.

Als dit patroon hardnekkig wordt en het leven beheerst, heeft dat effecten op het optimaal functioneren.

Bij kinderen uit zich dit vaak in faalangst op school. Bij volwassenen staat het woord ‘moeten’ centraal en hierdoor ontstaan stress, angsten, schuldgevoelens, uitstelgedrag, bevestigingsdrang, controledwang, enz.

Mensen met perfectionisme herkennen het probleem als dusdanig zelden bij zichzelf. Meestal ontstaat er enig bewustzijn bij onverklaarbare vermoeidheid, burn-out, CVS, bepaalde stoornissen, terugkerende conflicten, enz.

De bewustwording is een eerste stap! Stuur mij gerust een mailtje via fred@fvbcoaching.be indien je twijfelt of je al dan niet neigt naar perfectionisme en ik bezorg je een vragenlijst waaruit je heel makkelijk zelf kan concluderen of perfectionisme je inderdaad parten zal/kan spelen.

Vervolgens, indien je er iets aan wilt doen, kan ik je verder helpen met de efficiënte OCP-methodiek.


Leuk om te zien ook is dat de aanpak start bij jezelf en dat je kan kan vermijden om het door te geven,…naar studenten bv. Toch mooi meegenomen in onze huidge maatschappij, niet?

De OCP-methodiek buigt dus perfectionisme om in een ontspannen, krachtige manier van functioneren. Gemiddeld neemt het proces 5 tot 8 sessies in beslag.