Socrates

Het geheim van verandering is onze energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.

Jacques Salomé

De deur van de verandering kan alleen van de binnenkant worden geopend.

Voor wie is coaching?


Coaching is voor iedereen, mannen en vrouwen van alle leeftijden (senioren, volwassenen, adolescenten en kinderen), koppels, gezinnen,…

De enige voorwaarde om concrete en meetbare resultaten te kunnen garanderen, is de wil van de klant zelf (en niet van een derde) om iets te veranderen in zijn privé- of beroepsleven, bijvoorbeeld:


 • Zichzelf doen gelden, neen leren zeggen, conflicten overwinnen, assertiviteit verbeteren
 • Emoties leren beheersen: verdriet, woede, angst, schuld,…
 • Efficienter leren communiceren, spreken in publiek, verlegenheid beheersen, zich voorbereiden op een moeilijk gesprek
 • Zelfvertrouwen boosten, eigenbeeld en zelfkennis verbeteren
 • Tijd beter beheren, stressbestendigheid verbeteren, mobbing (machtsmisbruik) en burn-out voorkomen
 • Werkplezier terugvinden, carrière plannen, een eigen bedrijf starten
 • Leiderschap ontwikkelen
 • Beter delegeren, teams motiveren, de zelfstandigheid van de medewerkers bevorderen
 • Zich voorbereiden op allerhande gesprekken, bv. aanwerving, functionering, evaluatie
 • Work-life balance verbeteren
 • Relaties (her)opbouwen of verbeteren
 • Een (echt)scheiding, een ontslag, het verlies van een naaste verwerken
 • Zich integreren, verandering optimaliseren
 • Faalangst, perfectionisme, uitstelgedrag overwinnen
 • Voor adolescenten: motivatie vinden, slagen, oriëntatie krijgen
 • Voor studenten: voorbereiden op examens, stress beheersen, plannen
 • Steun vinden bij diëten, stoppen met roken
 • Voorbereiden op pensioen, persoonlijke ontplooiing vinden

De lijst is lang en zeker niet allesomvattend.